SOM verwerft ontwikkellocatie in Veenendaal

22 juni 2018

SOM heeft een concept-omgevingsvergunning ingediend voor het oprichten van twee woongebouwen op het perceel aan ‘t Goeie Spoor nabij het station Veenendaal Centrum te Veenendaal. Het volledige terrein zal worden ingericht als een woonpark, waarop de twee gebouwen landschappelijk zijn gepositioneerd. De woongebouwen zullen uit circa. 70 appartementen bestaan.